tirsdag den 1. november 2011

Jens Engberg: Det daglige brød: Bønder og arbejdere 1650-1900

Dengang der var knap så yndigt ude på landet. 

”Det daglige brød : bønder og arbejdere 1650-1900” er en bog af historikeren Jens Engberg, der i sit alsidige og mangeårige forfatterskab altid har haft fokus på samfundets svageste. Det er historien om over– og underdanmark hvor de fattige og undertrykte er i centrum. I mange år var det fæstebønder, husmænd og landarbejdere og i takt med industrialiseringen arbejderen. Det er de ubemidlede og undertryktes historie vi får og det er ikke noget kønt syn. Var det nu også så slemt?  Andre historikeres vurderinger inddrages og diskuteres, og meget tyder på, at et lille mindretal fra ”Overdanmark” ikke havde de store skrupler med at udnytte det store flertal fra ”Underdanmark”. Det er en god bog at kloges af. Det fremgår med allerstørste tydelighed, at forandringer og fremskridt ikke kommer af sig selv. Der skal knokles for det. Bogen er rigt illustreret og er som skabt til en god historieopgave i gymnasiet.


Anmeldt af Benny

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Læg en kommentar